De cocreatieschool maakt op een leuke manier
complexe samenwerking makkelijk!

Faciliteren van co-creatieprocessen
Wij begeleiden cocreatieprocessen en laten zien dat co-creatie werkt! Deelnemers ervaren een hoog energieniveau, doen actief mee en tonen eigenaarschap.

Ontwikkelen van actie-leervormen
Wij zijn actie-leer expert en maken in co-creatie met de opdrachtgever op maat leer/werk- en spelvormen, passend bij iedere opgave.

Delen van kennis
Wij delen met passie in onze kennis over co-creëren, opgavengericht werken, zelfsturing, etc. en maken het voor iedereen toegankelijk!

Samenwerken vanuit de bedoeling.
Kijk opnieuw naar de bedoeling! Hoe zou je dan de samenwerking inrichten? Wij gaan er van uit dat je de bedoeling centraal zet. Vaak krijgt samenwerking een andere lading wanneer je opnieuw (leert) kijken naar de bedoeling.

Vertrouwen krijgen in het proces van samenwerken kun je leren.
De Cocreatieschool reikt tools, vaardigheden, praktische inzichten aan om samenwerking tot een succes te maken.

Doen!
De Cocreatieschool werkt met actieleren en serious gaming: leuke, verdiepende en verrassende manieren van leren! Doen, leren en experimenteren gaan prima samen.

Voorbeeldprojecten

Nieuws van de cocreatieschool

19
jul
Kom na de zomervakantie in actie! Actieleren!

Wat maakt het dat onze Serious Escape Rooms zo’n effectieve manier van (actie-)leren zijn? * de deelnemers kunnen meteen aan de slag vanuit hun herkenbare praktijk. * inhoudelijke vraagstukken worden verleidelijk en speels gebracht. * de hyper-realiteit is een uitvergrootte omgeving en stimuleert om vrijer te denken. * de tijdsdruk zorgt voor minder tijd voor […]

Posted in: Algemeen cocreatieschool, cocreatie, Serious gaming,
Tags: actieleren, eigenaarschap, gedeeld leiderschap, Hoe faciliteer ik een co-creatie proces?, nieuwe rollen, zelfsturende teams,
19
jul
Serious game de pilotmaker

De provincie Utrecht en De Cocreatieschool sloegen de handen ineen en ontwikkelden in co-creatie een serious game die aanzet tot actie:”de pilotmaker!”. Teams gaan in deze game niet oeverloos met elkaar in gesprek, maar worden in deze actie-leervorm “geprikkeld” om elkaar perspectieven (als provincie, gemeente, vervoerder en passagier) te onderzoeken, hun horizon te verbreden, over […]

Posted in: Cocreatie als professional, Cocreatie bedrijfsleven, Cocreatie bij de overheid, Gedeeld leiderschap, Serious gaming,
Tags: actieleren, co-creatie, Cocreatie, de cocreatieschool, serious gaming,
28
mei
De Cocreatieschool doet mee aan ‘Maak werk van je talent’

Maandag 3 juni 2019 staat de Cocreatieschool op het event  ‘Maak werk van je talent’. De bijdrage van de Cocreatieschool is de serious escape room The New Deeplands Talent – (talent) ontwikkelen door te doen! Doel van deze bijeenkomst is de  talent-team-opgave en de rol van (persoonlijk) leiderschap daarbij. We belichten het thema vanuit meerdere, […]

Posted in: Algemeen cocreatieschool, Cocreatie als professional, de praktijk, Dynamisch event, Eigenaarschap,
Tags: actieleren, boost uw congres!, co-creatie, eigenaarschap,
28
mei
De systeemwereld: soms een jungle voor co-creatie en opgave gericht werken

Vanuit onze missie om overheden te moderniseren en slagvaardig te laten organiseren rondom maatschappelijke opgaven, uitdagingen, pleit ik voor een kwaliteitsimpuls bij het aanpakken van lastige maatschappelijke vraagstukken. In deze blog ga ik van twee zaken uit. overheden, gemeenten krijgen te maken met meer taaie sociale vraagstukken en opgavegericht werken is een taaie uitdaging. Mensen en […]

Posted in: Cocreatie als professional, Cocreatie bij de overheid, de praktijk, Eigenaarschap, Opgaven gestuurd werken,
Tags: co-creatie, de cocreatieschool, eigenaarschap, gedeeld leiderschap, opgaven, Opgaven gestuurd werken,