Blog

Opgaven gestuurd werken aan duurzaamheidsambities. 

Worden jullie het nieuwe opgaven gestuurde team van de gemeente Wammerveen? En gaan jullie de opgave Wammerveem energieneutraal 2025 in de juiste versnelling krijgen?

Ga de uitdaging aan in onze nieuwe Serious Escape Room Wammerveen energieneutraal 2025!

Benieuwd naar de uitdaging ga naar ons leerevent of lees de opdracht van de gemeente secretaris van Wammerveen

Wammerveen, 29 maart 2018


Beste opgaventeam Wammerveen energie neutraal 2025,

2 jaar geleden zijn we begonnen met het programma Wammerveen energie neutraal 2025.

Terugkijkend, kwamen we er achter, dat we te weinig info hadden over de verschillende initiatieven en miniopgaven.

Een half jaar geleden hebben we daarom geïnvesteerd in digitale vertelpunten, waar betrokken stakehouders op kunnen aangeven, waar zij tegenaanlopen. Maar ook waar het beter kan en hoe het initiatief er voor staat. Eigenlijk vertellen zij ons, welke rol zij van jullie (het opgaveteam) verwachten.

En dat is belangrijk, want we hebben beperkte middelen, dus we moeten focus houden, prioriteiten stellen en duidelijke keuzes maken.

Vandaag is een mijlpaal bereikt, de 1ste data uit de vertelpunten is binnen! Dus het is nu aan jullie om hier iets mee te gaan doen!

Jullie uitdaging voor nu: Zorg dat de opgave van Wammerveen Energie neutraal 2025 in de juiste versnelling komt! De instructies hebben jullie zojuist ontvangen. Ik ben zeer benieuwd waarmee jullie de kamer zullen verlaten. Als je het jullie lukt ten minste…

Vriendelijke groet,

Bert Kniesoir

Gemeente Secretaris Wammerveen