Blog

Carante groep zoekt antwoorden

Carante groep zet serious gaming in om antwoorden te vinden!

De expertise groepen van de Carante Groep ging de uitdaging aan en stelde zich de vraag of ze toekomstproof is.

De Carante groep is een landelijk samenwerkingsverband in de zorgsector en actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden zorgbreed.

De expertisegroepen, zijn teams samengesteld met professionals uit de dertien aangesloten zelfstandige organisaties, die zich inhoudelijk bezighouden met belangrijke thema’s in de zorg.

De cocreatieschool was gevraagd om een Serious Escape Room te ontwikkelen, waarin de experts stil moesten gaan staan bij hun eigen effectiviteit en bestaansrecht. 

Sluit de huidige aanpak en werkwijze nog wel aan bij de behoefte in de praktijk? Doen we wel wat we initieel bedacht hebben? Is het mogelijk om met een open en vernieuwende blik naar eigen doeltreffendheid te kijken?  Durven serieus naar de toekomst te kijken en oude bekende paden los te laten? Wat is dan de uitkomst? Houden we het bij het oude? Of zien we juist redenen om het in de toekomst echt anders te gaan doen?” 

Vraag: leent zich serious gaming wel als werkvorm voor zo’m zware ‘bestaansrecht’ vraag?

Antwoord: Verbazing en lof! De expertise groep van de Carante groep had het niet verwacht, maar wat bleek, in slechts twee uur wisten zij, via allerlei speelse inhoudelijke spelvormen, deze vraag concreet te beantwoorden!

Natuurlijk zijn er open eindjes en is de hoe-vraag nog niet vertaald naar een klinkend plan. Maar er was veel minder bereikt, als ze in de oude routine van de dialoog waren gestapt. 

We wensen de expertise groep uit de aangesloten organisaties; Amerspoort, ASVZ, Boogh, De Waerden, Elver, Zorgcentra De Betuwe, Maeykeheim, Coloriet, Reinaerde SIG, Triade-Vitree, Zorgspectrum en Tragel, nu vast veel succes met veel succes, wijsheid en lef bij het zetten van de vervolgstappen!