Blog

Nd teams 2019

Nd teams 2019
In het perspectief van de opgave
!

Opdrachtgever: Neerlands diep
Deelnemers: ± 200, 30 projectteams uit Nederland en België
Tijdframe: ± 6 uur
Werkvorm: een serious escape beleving in hyperrealiteit
Locatie: Theater De Flint, Amersfoort

De Cocreatieschool was gevraagd om in co-creatie, vanuit gelijkwaardige samenwerking met Neerlands diep, in drie maanden tijd een event handen en voeten te geven. Zo’n groot event in escape beleving, kan dat? Het resultaat is iets waar wij trots op kunnen zijn, maar we ook van kunnen leren.

[ Deelnemers aan Nd Teams 2019 vallen op donderdag 31 januari van de ene verbazing in de andere.
Dat begint al als ze bij binnenkomst in theater Flint in Amersfoort worden begroet door luidkeels demonstrerende oranje hesjes. Het vormt de aanzet voor een bijzondere escape beleving, waarin het uiterste wordt gevraagd van de teamgeest, creativiteit en denkkracht van de teams. ]

Nd teams 2

In deze blog sta ik graag stil bij dit geslaagde event. Lees vooral het uitgebreide verslag op de site van Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. Het is zeer de moeite waard, het is een illustratieve weergave van de dag, maar geeft ook een heel aardig beeld hoe de projectteams het hebben ervaren.

Wat maakt dit event nu eigenlijk tot een groot succes? De kern: er zijn een aantal elementen, die we vanaf de start van het ontwerp centraal hebben gezet en we hebben ons telkens weer afgevraagd of wij nog wel in deze lijn handelden.

De bedoeling centraal
Allereerst is er aan de voorkant veel tijd uitgetrokken om de essentie van de ND teamdag vast te stellen. Waar moet deze dag nu werkelijk om gaan, wat willen we overdragen en hoe vertalen we dit in een belevingsconcept voor het event?

Out of the ordinary – “een beleving’’, echt anders dan normaal
We hebben zo open mogelijk en vanuit allerlei invalshoeken het idee van “een beleving” getracht te benaderen Hier kwamen diverse verhaallijnen uit voort, van restaurant tot laboratorium en experimentele speeltuinen. Uiteindelijk is gekozen voor een verhaallijn in een hyperrealiteit, maar wel één met een duidelijke aansluiting met de doelgroep, projectteams in de bouw en infra.

Het werd een opgave om je vingers als team bij af te likken: de ontwikkeling van een experimenteel eiland voor de kust van Nederland “the New Deeplands”.

Een hyperrealiteit is een overdrijving van de werkelijkheid, waarin de deelnemers als het ware worden opgezogen. Het bevat weliswaar veel van de werkelijkheid die men (her)kent, toch is het voldoende anders om hen een vrijere en creatievere stand te brengen.

Een serious escape beleving
In het kader van “de beleving” is er tevens voor gekozen, om vraagstukken in een escaperoomsetting te presenteren. Teams gaan de competitie met elkaar aan, door binnen een bepaalde tijd inhoudelijke puzzels en vraagstukken in samenhang met de hyperrealiteit te kraken, inzichten vrij te spelen en aan kamers ‘te ontsnappen’.

Nd teams 1

Hoog energie niveau
Iedereen die wel eens op een congres of teamevent is geweest, herkent het ‘het wisselende energiepeil’. Georganiseerde dialogen verzanden al snel in oeverloos geklets en afhakende deelnemers en monologen van experts leiden tot een aanslag op je accu.
In de opbouw van het programma is daarom gekozen voor afwisselde actieve vormen en tijdframes van 10 – 25 minuten, waarin het team telkens zelf de keuze had, hoe intensief of gedreven zij hieraan deelnam.

Leren door te doen
We belangrijke inhoudelijke thema’s, die het verschil tussen een project of een opgave kunnen duiden (zoals meervoudig opdrachtgeverschap, beperkingen van de scope, in en uitzoomen op de opgave, etc.) bedekt in de escapebeleving voorbij laten komen kwamen Hoewel de teams er zich misschien in het ‘speelmoment’ niet van bewust waren, lag de inhoudelijke lat toch nog behoorlijk hoog en werd het kennis- en inzichtniveau met betrekking tot het thema “in het perspectief van de opgave” van de teams aardig op de proef gesteld.

Beschouwen en reflecteren
Tussen elke onderdeel werden de teams gelegenheid geboden om te beschouwen en te reflecteren op zowel inhoudelijke als op gedragscomponenten en een vertaling te maken naar hun eigen praktijk: Wat weten wij nou eigenlijk van opgavegestuurd werken en hoe doen wij het als team?

Conclusie
Het vraagt om een open mind, ongeremde fantasie en veel gepuzzel, maar dan lukt het om een dergelijk groot event als escape beleving neer te zetten. De deelnemende teams bevestigen dit allen luid en duidelijk en gingen na een energieke dag vermoeid maar voldaan naar huis.

Eelco Negen van Rijkswaterstaat: “De mix van projectvraagstukken en escaperooms was een hele geslaagde. Je komt als team in een andere dynamiek terecht, waarin de talenten van de verschillende teamleden naar boven komen drijven. De één is een kei met getallen, de andere met woorden, de volgende is van de snelle actie, een vierde van de reflectie…”

Fred Mastop van TenneT: “In mijn werk als projectmanager ben ik met heel andere puzzels bezig, zoals het rondkrijgen van planningen en begrotingen. Dan is dit wel even wennen. Het kostte me dan ook wat moeite om de knop om te zetten. Maar het levert wel de nodige stof tot zelfreflectie op. En ik vind het goed dat we door zo’n heel andere ervaring worden gechallenged als team.”

Lex Dekker van Rijkswaterstaat: “Bij het verdelen van de taken bij de spellen zag je dat mensen dicht bij hun drijfveren bleven. Wat dat betreft sloot vandaag mooi aan bij de kleuren die uit Management Drives kwamen. Ik zie ook zeker overeenkomsten met het dagelijkse projectenwerk. Bijvoorbeeld dat de complexiteit vaak groter is dan je in eerste instantie denkt. En het denken in belangen is zowel cruciaal voor projectsucces als voor het winnen van de escaperooms.”

Foto’s: Jorrit ’t Hoen