Blog

De meest kansrijke pilot

De meest kansrijke Pilot
Provincie Utrecht

Opdrachtgever: provincie Utrecht
Deelnemers: ± 50
7 teams bestaande uit provincie, gemeenten en vervoerders
Tijdframe: ± 3 uur
Werkvorm: een serious game “de pilotmaker”
Locatie: ‘t Veerhuis, Nieuwegein

[ Deelnemers zeggen: procesmatig zeer uitdagend! Hoe hou je regie op planning en haalbaarheid? Tegenstellingen bij belangenhebbers worden razend snel duidelijk! Gestructureerd en met tijdsdruk werkt uiterst positief. Het brengt ons in de juiste versnelling! ]

Voor een inclusief vervoerssysteem is een goede samenwerking tussen de provincie, gemeenten en vervoerders een voorwaarde. Maar hoe kom je tot een gezamenlijke aanpak met betrekking tot de toekomst doelgroepenvervoer? De opgave is om te zorgen, dat zoveel mogelijk mensen van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Redenerend vanuit de reiziger is het vooral belangrijk, dat er wordt aangesloten bij wat de mensen willen en zelf kunnen. Deze OV transitie 2023, vraagt om een andere rolinvulling, provincies, gemeenten en vervoerders zullen het samen anders moeten doen. Overigens mag de passagiers in dit rijtje niet ontbreken.., maar zo ver is het nog niet.

Eerdere ontmoetingen lieten zien, dat de intenties tot samenwerken er wel degelijk zijn. Het is echter bekend dat, wanneer de urgentie of noodzaak nog niet gevoeld wordt, het voor de betrokken partners moeilijk blijkt te zijn, om echt uit de startblokken te komen. Logisch ook, 2023 lijkt nog zo ver weg en er zijn genoeg dagelijkse operationele zaken, die de aandacht van hen vragen. De provincie Utrecht kan zich echter niet permitteren om te lang wachten en benaderde ons, om samen te onderzoeken welke incentive passend is bij dit vraagstuk. 

De Pilotmaker
De provincie Utrecht en De Cocreatieschool sloegen de handen ineen en ontwikkelden in co-creatie een serious game die aanzet tot actie:”de pilotmaker!“. Teams gaan in deze game niet oeverloos met elkaar in gesprek, maar worden in deze actie-leervorm “geprikkeld” om elkaar perspectieven (als provincie, gemeente, vervoerder en passagier) te onderzoeken, hun horizon te verbreden, over bezwaren heen te stappen, krachten te bundelen en in no-time te komen tot concrete gedragen pilots.

Pilots

In ongeveer 2 uur strijden 50 personen in 7 teams, bestaande uit een mix van de belanghebbers, om ‘de meest kansrijke pilot’. Ingeleid door de gedeputeerde, waarin het belang van gelijkwaardige samenwerking nog eens extra wordt benadrukt.

De deelnemers werken in drie fasen aan een eindresultaat. Dilemma- en kanskaarten helpen de teams hun gekozen thema handen en voeten. De facilitators voorkomen dat teams verzanden in details of op tegengestelde belangen vast komen te zitten en helpen hen op eigen kracht te werken aan een gedragen pilot. Aan het eind krijgt elk teams de gelegenheid om de pilots uiteen te zetten en worden er kritische vragen gesteld, waarna de stemrondes plaatsvinden. 

Het resultaat van deze dag
7 teams met 7 pilots, een hoog energiepeil van begin tot eind, knelpunten in de samenwerking zijn boven tafel gekomen, de verschillende perspectieven scherp in beeld gebracht, kansen verkend en stappen geïnventariseerd. Op naar de volgende stap!

“De pilotmaker” is getest, goed bevonden en toegevoegd aan de rij van serious games van De Cocreatieschool, die helpen organisaties beweging te krijgen op doorgaans lastige complexe vraagstukken. Heb jij ook een taai vraagstuk, waar weinig beweging op te krijgen is? En/of ben je op zoek naar iets wat energie losmaakt en de deelnemer actief uitnodigt om eigenaarschap te pakken? Wij denken graag met je mee!

“De pilotmaker” is getest, goed bevonden en toegevoegd aan de rij van serious games van De Cocreatieschool, die helpen organisaties beweging te krijgen op doorgaans lastige complexe vraagstukken. Heb jij ook een taai vraagstuk, waar weinig beweging op te krijgen is? En/of ben je op zoek naar iets wat energie losmaakt en de deelnemer actief uitnodigt om eigenaarschap te pakken? Wij denken graag met je mee!