Blog

Talent ontwikkelen door te doen!

Talent ontwikkelen door te doen!
Serious gaming met het thema opgave gericht werken
De deelnemers kregen eerst de opdracht zich te positioneren in de ruimte op basis van hun kernkwaliteit. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het door De cocreatieschool ontwikkelde Wie ben ik kwadrant met kwaliteiten van BN-ers. Voor de onderliggende theorie is gebruikgemaakt van de DISC-methode. Op deze manier werden de aanwezige gedragscomponenten en bijbehorende talenten van de groep in één oogopslag zichtbaar.

Aangezien de kennis ruimschoots aanwezig was, gaven de deelnemers zelf aan welke kwaliteiten in hun ogen cruciaal zijn om goed te kunnen sturen op een complexe opgave. Idealiter zijn deze talenten in het opgaventeam al aanwezig of wel dient er voldoende aandacht voor te zijn zodat ze ontwikkeld kunnen worden. Tevens werden de keerzijden en valkuilen besproken. Geen van de deelnemers was bekend met de inhoudelijke opdracht waar zij in de Serious Escape Room mee te maken zouden krijgen. Desondanks kregen ze de opdracht om drie sterke opgaventeam te vormen op basis van geschikte kwaliteiten om de opgave het hoofd te kunnen bieden.

[ Deelnemers zeggen: intensief, energiek en uitdagend! Hoe houd je focus en snelheid en weet je tegelijkertijd elkaars kwaliteiten te benutten?! Een uitdaging om jezelf en je eigen valkuilen op te proef te stellen en te laten werken voor het team.]

IMG_9003

In de Serious Escape Room gingen de teams onder de begeleiding van gedragdeskundigen de strijd met elkaar aan om de opgave waarvoor ze stonden te kraken. En wat we overal zien, zagen we natuurlijk ook nu weer gebeuren, de teams gingen zo op in hun spel, dat ze de zojuist benoemde randvoorwaarden voor succes al snel uit het oog verloren. Met hier en daar even een reminder en een spiegeltje dat door de begeleiders werd voorgehouden, wisten ze weer focus te vinden voor de “grotere opdracht”: benut elkaars talenten!

In de nabeschouwing werd stilgestaan wij het proces van samenwerken, de valkuilen werden door de teams benoemd en de inzichten die ze tijdens het spel op hadden gedaan werden met elkaar gedeeld.

Opdrachtgever: Renate Beckers UBR
Deelnemers: 30 personen, overheid breed
Tijdframe: 1,5 uur
Werkvorm: serious escape room
Locatie: Kasteel Woerden, Floris V Ridderzaal