Blog

Het bordspel OGW

de grootste opgave van 2020-2021
Wat kunnen we er van leren?

Steeds meer organisaties voelen de noodzaak om zich te gaan verdiepen in opgave gericht werken (OGW). Ze hebben het besef dat deze manier van werken onlosmakelijk is verbonden met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en dat je niet zonder kunt. In hun ontdekkingstocht lopen ze echter tegen een hoop zaken aan, beginnend met de vraag wat OGW nou eigenlijk precies is? Wanneer heb je het nog over een project en wanneer spreken we van een opgave? En werken we nu dan al niet opgave gericht? Kun je eigenlijk wel sturen op een opgave, hoe doe je dat dan? Juist om medewerkers te helpen, die met deze vragen worstelen, is het bordspel OGW ontwikkeld.

Door het spel te spelen maak je kennis met alle facetten die bij OGW komen kijken, je leert om vanuit verschillende perspectieven naar de opgave te kijken en te reflecteren op het handelingsrepertoire.

Als uitgangssituatie voor het spel is gekozen voor de grootste opgave van 2020. Hoewel we net volop in de stikstofcrisis zaten en een grotere opgave niet leek te bestaan, werden we wereldwijd overvallen door het Coronavirus. “De grootste opgave van 2020-2021” zette onze wereld volledig op z’n kop.

Terwijl we aan de ene kant COVID-19 aan het bevechten zijn en manieren proberen te vinden om de pandemie het hoofd te bieden, hebben we aan de andere kant een economie draaiende te houden en moet de samenleving zich opnieuw zien uit te vinden. Onze leiders worden constant op de proef gesteld. Beschikken zij over de juiste set aan 21ste eeuwse vaardigheden om te sturen op deze enorm complexe en onvoorspelbare opgave? Wat kunnen we er van leren voor de toekomst?

Bekijk de film om een indruk te krijgen van het online bordspel.

De Ccocreatieschool gelooft in “leren door te doen”. Het bordspel is zo ontwikkeld, dat de deelnemers actief mee blijven doen. Om beurten ben je in de lead om een vraagstuk te beantwoorden of op te lossen. De andere teamleden mogen je daarbij helpen door hun kennis en ervaringen in te brengen. Door beelden te delen en de dialoog aan te gaan aan de hand van bestaande casuïstiek komt OGW tot leven.

Onderweg kom je allerlei theorieën en modellen tegen die je helpen om te reflecteren op dilemma’s waar je bij OGW onherroepelijk voor komt te staan. Je maakt kennis met het navigatiemodel de Spin of control, de IJsberg van eigenaarschap en het Startplan OGW door De Cocreatieschool ontwikkelt om jou te helpen om beter te worden in opgave gericht werken.
de spin of control

Het bordspel "de grootste opgave van 2020"

Bordspel_Leren sturen op de opgave

Het bordspel is speciaal gemaakt om online te spelen. Iedereen kan op een veilige afstand vanuit de thuissituatie meedoen. Een facilitator leidt jullie door het spel heen, zorgt voor een goed proces en de juiste diepgang. Na het spelen van het spel ontvangen de deelnemers de achterliggende kennis, zodat je je verder kunt verdiepen en bekwamen in materie, al dan niet met hulp van De Cocreatieschool.

Hoewel het natuurlijk door zijn vormgeving en inhoudelijke casuïstiek leuk is om samen met je team te spelen, is het vooral een manier om de dialoog over OGW op te starten en te verrijken.

Wat heb je aan het eind bereikt?
Je leert op een leuke manier wat OGW inhoudt, je krijgt gevoel bij de complexiteit van OGW, staat stil bij relevante denkkaders, hebt inzicht in OGW-modellen, bent je bewust wat OGW van ons vraagt aan 21ste-eeuwse vaardigheden (= een nieuwe manier van kijken!), krijgt handvatten mbt navigeren op een opgave, hebt inzicht in de zienswijze van je collega’s, je hebt kennis en ervaring met elkaar gedeeld en hebt voldoende bagage om met een opgave te starten.

Ligt de inhoudelijke lat niet hoog genoeg? Er is de optie om de plusversie te spelen van het bordspel, speciaal voor teams die al onderweg zijn met OGW en graag willen reflecteren op hun eigen opgave. We kunnen de vraagstelling ook helemaal op maat maken en passend bij de ontwikkelfase van de organisatie.

  Vul dan het onderstaand formulier in. Wij nemen zsm contact met je op!

  Jouw naam (vereist)

  Jouw e-mail (vereist)

  Jouw telefoonnummer

  Noteer hier jouw vraag/opmerking.

  Bewijs dat je geen robot bent en voer de onderstaande code in.

  captcha