Blog

Van opgavestoppers naar het Startplan

Sturen op een opgave is een onmogelijke opgave! Of toch niet?
Als je je bedenkt wat er allemaal fout kan gaan bij opgave gericht werken, OGW.. Heb je dan nog wel zin om er aan te beginnen? En waar moet je eigenlijk beginnen? Kun je dit wel zelfstandig doen of is het raadzaam om vanaf de start meteen allerlei (netwerk-)partners er bij betrekken? Wil je het risico lopen dat het nog langer gaat duren, voordat je echt van start bent? En wat zijn de consequenties als je besluit het niet doet? Krijg je later misschien tegenwerking van partijen die, als ze erbij betrokken waren, anders wellicht mede-eigenaar waren geworden?
Het leek ons een goed idee om eens op een rijtje te zetten, wat de top 10 meest voorkomende opgavestoppers zijn.

Ons Lelystad - Hondentrainingscentrum met de handen in het haar

De top 10 opgavestoppers bij OGW

  1. Het (gedeeld) eigenaarschap is bij geen van partners meer aanwezig, de opgave is te complex, het is trekken aan een dood paard!
  2. Er ontstaat een conflict over de financiën. Van wiens budget moet het allemaal worden bekostigd ? En wie het meeste betaalt, wie het meest bepaalt?
  3. We blijven maar in de dialoog-stand staan en komen niet echt tot echte oplossingen.
  4. We raken de bedoeling achter de opgave kwijt en houden ons bezig met randzaken.
  5. Er ontstaat een leiderschapsvacuüm omdat we kiezen voor 100% gelijkwaardigheid tussen de partners.
  6. Onderweg blijkt toch dat eigen belang voor gedeeld belang wordt gesteld.
  7. We zien dat het stokje niet wordt overgenomen door de belanghebbers en wij blijven maar de kar trekken.
  8. We willen zo graag snelle meters maken dat we vergeten om goede (proces)afspraken te maken en deze te bewaken.
  9. We vinden het lastig om te accepteren dat falen een realiteit is die verbonden is aan opgave gericht werken. Zonder lef en durf komen we er niet!
  10. We spreken elkaar niet op de gewenste grondhouding aan, er ontstaan onderstromen en de belangrijkste waarde, de 3 g’s van gezien gehoord en gewaardeerd, wordt met de voeten getreden.

Opgavestoppers hebben geleid tot het startplan.

We hebben ons beperkt tot een top 10 van meestvoorkomende opgavestoppers en hoogstwaarschijnlijk herkenbaar je ze uit jouw eigen praktijk. We zijn ons er van bewust dat we de  lijst gemakkelijk hadden kunnen uitbreiden, aangezien de kans dat de opgave vertraagd of zelfs tot stilstand komt zeer groot is. Bij een beetje opgave is te verwachten dat hij stokt. Vanuit deze zekerheid geredeneerd is het aan het opgaveteam om niet te focussen op het voorkomen van stilstand, maar op het creëren en houden van beweging. Dit noemen wij de spin of control.

Het goede nieuws: met de juist mindset, voldoende bagage en de juiste set aan vaardigheden binnen het opgaveteam, is het sturen op een opgave nog steeds een uitdaging, maar wel gecontroleerder te doen. Om je op weg te helpen, hebben wij al vast een startplan voor opgave gericht werken opgesteld met daarin een set aan basis focuspunten. Door, vanuit het startplan, het reflecteren op de opgave en de onderlinge samenwerking standaard in je proces op te nemen ben je vrij snel in staat de juiste parameters te vinden die de opgave weer in beweging brengen.

Wij wensen jou en jouw team veel wijsheid toe bij het navigeren op de volgende uitdagende opgave en hebben er vertrouwen in dat ook deze opgave een keertje stokt. Deze keer ben je er echter op voorbereid en weet je de energie op de opgave te houden. Veel plezier!
Lees ook “de spin of control“.

Startplan bij opgave gericht werken