Sturen op je eigen ontwikkeling.

Start nu met het sturen op jouw ontwikkeling.  
*Jouw antwoorden evalueer je samen met jouw leiderschapscoach.   

leren door te doen! 

Goed zo, dat heb je weer gedaan! De zelfcheck helpt je om steeds beter gevoel te krijgen bij hoe jij kunt sturen op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert het ‘bijna vanzelf’ door het met regelmaat te doen. Maar let op, stel niet te hoge eisen aan jezelf, maar zet stap voor stap. Heb vertrouwen, vooruitgang volgt als je doorzet. 

Sturen op jouw ontwikkeling doe je vanuit jouw eigen kracht.
Deze tool van De Cocreatieschool zorgt ervoor dat jij jouw dashboard scherp op jouw netvlies krijgt. Zo weet je precies wat er speelt en leer je beschouwen op wat er nodig is om grip te krijgen op jouw persoonlijke situatie. Nu komt het neer op het ervaren in de praktijk, door te doen wat je hebt voorgenomen = jouw uitvoeringsdiscipline! De ontwikkelchecker helpt jou om je koers vast te houden en voor(ui)tgang te monitoren.

Deze afbeelding is interactief. Ontdek welke invloeden er zijn op het sturen op jouw persoonlijke ontwikkeling.

Sturen op jouw ontwikkeling
Mijn rugzak Mijn denken Mijn parameters Mijn voelen Mij regie Mijn ondersteuning

Mijn rugzak

Mijn rugzak: Wat zegt mijn bagage over de situatie?

In jouw rugzak verzamel je belangrijke bagage gedurende jouw leven. We doen dit niet bewust, dus logisch dat je ook dingen in je rugzak stopt die er misschien niet in thuis horen of niet meer relevant zijn omdat ze bij een andere levensfase thuishoren. Zo kan de rugzak behoorlijk gevuld raken. Hoe voller en zwaarder je rugzak, hoe minder wendbaar je wordt.

Het helpt om te reflecteren op de inhoud en de rugzak op tijd "op te ruimen" door af te vragen: "Wat hoort er wel/niet in te zitten, waar kan ik afscheid van nemen?".

Wat zit er in mijn rugzak?

Ervaringen en patronen: Hoe heb ik geleerd met situaties om te gaan?
Opvoeding: Wat heb ik meegekregen vanuit mijn ouderlijke gezin?
Positie in het gezin: Hoe vrij voel ik me om een stevige positie in te nemen?
Waarden en normen: Wat zijn mijn overtuigingen?
Persoonlijke DNA = gedragskenmerken: Door welke bril bekijk ik de wereld?
Ervaringen die ik opgedaan in familie-/vrienden-/werksetting.
Levenslessen: Welke positieve/negatieve lessen haal ik uit mijn ervaringen?
Gedragsrepertoire: Over welk beproefd gedrag kan ik beschikken?
Gewoonten en patronen: Welke (ongewenste) patronen heb ik mezelf aangeleerd?

Mijn denken

Mijn denken: Wat zijn mijn gedachten bij de situatie?

We observeren, analyseren, redeneren, beargumenteren en passen logica toe. Kortom onze hersenen maken overuren. Voor een groot deel hiervan doen we dit onbewust. Iets rationaliseren geeft ons het gevoel dat we de situatie kunnen controleren, naar de hand kunnen zetten. We gebruiken onze ratio om situaties feitelijk te maken en praktisch aan te gaan of op te lossen, waardoor ons negatieve gevoel (alertheid/angst/onzekerheid/teleurstelling/etc) minder prominent en dragelijker wordt.

Je kunt je alleen niet overal uit denken. Voor een gezonde balans is het verstandig om voldoende aandacht te schenken aan wat jouw emoties je willen vertellen ipv van ze automatisch weg te redeneren met rationele onderbouwingen.

Mijn parameters

Mijn parameters: Wat zeggen de parameters over de situatie?

De parameters helpen je door vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Je krijgt per meter concreet in beeld wat het met jou doet en je reflecteert op wat er nodig is om de meter anders uit te laten slaan. Door dit over een langere tijd met regelmaat te doen, ontstaat er een vaste routine en vergroot je jouw bewustzijn. Hierdoor krijg je steeds meer het gevoel zelf achter het stuur te zitten, voer je regie en ben je helemaal happy!

meters
De energiemeter: geeft aan of je energie op het juist niveau zit.
De succesformule: checkt of het je gelukt is om het gewenste gedrag past te houden, om jouw ontwikkeling te realiseren.
De emotiemeter: checkt of er geen uitschieters zijn geweest in jouw emoties.
De balansmeter: checkt of je vanuit jouw authentieke kracht en mentale balans hebt gehandeld.
Het sociale contract: checkt of de (randvoorwaardelijke) afspraken met je omgeving zijn nageleefd en of ze aanscherping nodig hebben.
De gelukmeter: Checkt hoe gelukkig je momenteel bent met jezelf en jouw situatie.

Mijn voelen

Mijn voelen: Wat zegt mij gevoel over de situatie?

Je gevoel bij een ervaring kan positief dan wel negatief zijn, afhankelijk van wat je bij de situatie hebt verwacht. Doorgaans vinden we het lastig om met negatieve emoties om te gaan en proberen we deze te voorkomen. Als we het dan rationaliseren kunnen we het (negatieve) gevoel kleiner maken en lijkt de situatie ogenschijnlijk minder erg. Emotie hebben altijd een belangrijke functie en het is verstandig om er oog voor te houden. Ze waarschuwen ons bij gevaar en zetten ons tot actie. Bij positieve emoties kunnen we zowel fysiek als mentaal meer aan.

Emoties kunnen ons ook valse informatie geven en voor de gek houden, waardoor we de werkelijkheid anders inkleuren. Als je goed in contact staat met je gevoel ben je instaat om eerder bij te sturen en de emotie niet te groot te laten worden.

Mij regie

Mijn regie: Hoe stuur jij vanuit de drie-eenheid op het vraagstuk?

Take control door het stuur van jouw (persoonlijke) ontwikkeling in handen te krijgen. Hiervoor zal je eerst jouw complete handleiding moeten kennen. Jouw handleiding bestaat uit drie niveaus, alle drie tezamen maken wie jij bent.

JOUW VOELEN = jouw emotie
JOUW DENKEN = jouw ratio
JOUW HANDELEN = jouw rugzak

Per niveau ontvang je een stukje informatie of voeding over een situatie. Welke invloed er van uit gaat op welke actie/besluit je gaat nemen, bepaal je uiteindelijk zelf. Door bewust alle stukjes samen te brengen en mee te wegen, ontstaat er een nieuwe balans. Eén benadering die gedragen wordt door jou en past bij wie jij bent als een 'heel' mens.

Mijn ondersteuning

Mijn ondersteuning: Welke ondersteuning is nodig om mijn ontwikkeling te borgen?

Hoe je stuurt op jouw persoonlijke ontwikkeling, hoef je gelukkig niet alleen te leren. Neem een coach van De cocreatieschool in de arm om samen jouw handleiding op te stellen. Bepaal een ontwikkelroute waarin "leren door te doen" centraal staat. En zet de coach in om jouw manier van sturen in te trainen totdat je het helemaal zelfstandig kunt.

Wil jij ook weten hoe je vanuit jouw eigen kracht leert om sterker het stuur in handen te krijgen?
Neem dan contact op en krijg

jouw eerste gesprek cadeau!