Catharina Köhler

Is expert in positief veranderen, samenwerking met oog voor diversiteit.

Sturen van veranderen van A tot Z!
Catharina is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van organisatieadvies, training en coaching en heeft haar roots in het onderwijs. In een verleden, studeerde ze de Engelse taal en letterkunde. Na Jaren onderwijs geven aan verschillende (hoge-)scholen, heeft zij haar wens tot veranderen in praktijk gebracht. Via het SIOO (interuniverseritair centrum) studeerde ze specifiek het sturen van veranderen. Ze is nog veel als organisatieontwikkelaar op Hogeschool Windesheim te vinden.

Wil jij naast investeren in jouw ontwikkeling tegelijkertijd bijdragen aan het goede doel Hunger project? Van ieder (ontwikkel-)traject dat Catharina start, wordt een coachingstraject in India gefaciltiteerd!

Tel: 06-29032161          E-mail: info@catharinacoacht.nl