Guus Pieters

Laat zien hoe omgevingsmanagement en cocreatie toe is aan een nieuwe generatie beoefenaars met nieuwe skills.

‘Learning by doing’!
“ Guus wil de nieuwsgierigheid naar het onbekende prikkelen en een leeromgeving voor projectmanagers en teams creëren om hun kennis te verdiepen en onderling ervaringen uit te wisselen, waarbij ‘Learning by doing’ een grote rol speelt.”

Van origine een landbouwkundig ingenieur en milieukunde gestudeerd in Wageningen. Via bodemsaneringsprojecten de stap naar lobby en belangenbehartiging voor de bouw gezet. Zijn passie ligt bij het stimuleren van kennisuitwisseling, omdat er nog zoveel van elkaar te leren is.

Als je kritisch blijft op wat je doet, dan doorbreek je vaste leermethoden en oude patronen. Dit verbetert niet alleen de huidige processen en producten, maar levert je ook nieuwe werkwijzen op die anders zijn. Wellicht voelen ze in het begin minder comfortabel, maar na enige tijd merk je de meerwaarde. .

Deze passie ervaar je als je deelneemt aan ‘vernieuwend samenspel omgevingswet

Tel: 06-52461689          E-mail:guus.pieters@gmail.com