privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

De Cocreatieschool, gevestigd aan Boschstraat 46, 5301AG Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.decocreatieschool.nl
Boschstraat 46,
5301AG Zaltbommel
+31653151041

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Cocreatieschool verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt of ons hiervoor persoonlijk toestemming voor hebt gegeven.
Waar kunnen de persoonsgegevens voor worden gebruikt?

De Cocreatieschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  relatiebeheer (klanten en relaties)
  het maken van offertes en aanbiedingen
  de uitvoering van overeenkomsten en transacties
  correspondentie
  (e-mail)marketing
  het functioneren van de website en statistieken

Welke persoonsgegevens er kunnen worden gebruikt?
De volgende persoonsgegevens kunnen bij relatiebeheer, het maken van offertes en aanbiedingen, de uitvoering van overeenkomsten en transacties en correspondentie worden verwerkt:
  Voornaam
  Achternaam
  E-mailadressen
  Telefoonnummers
  Functies en verantwoordelijkheden
  Vestigings- en/of postadres
De door De Cocreatieschool verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk vrijwillig aan ons verstrekt.

Gebruik audiovisuele middelen
De Cocreatieschool maakt veelvuldig gebruik van audiovisuele middelen ter ondersteuning van het leerproces. Er worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop deelnemers aan onze events mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld.

De Cocreatieschool gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. In de regel wordt iedereen van te voren om toestemming gevraagd of het materiaal gebruikt mag worden voor marketing uitingen en andere publicaties, zoals op website.

Bezwaar maken tegen gebruik audiovisuele middelen
Mocht een deelnemer toestemming hebben gegeven, maar desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto- of videomateriaal, dan zal deze op diens verzoek zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Cocreatieschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@decocreatieschool.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachtenprocedure
De Cocreatieschool wil jou er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Cocreatieschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt, dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@decocreatieschool.nl

Persoonsgegevens op onze website
Bij
het bezoeken van de website zullen zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. We gebruiken hiervoor Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je een contactformulier invult of je inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het daarbij omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.