Aan de slag met serious gaming

Ontwerp jouw serious game! Niet zomaar een spelletje, maar een effectieve en doeltreffende leermethode.

Wil jij weten of serious gaming en actieleren iets voor jouw organisatie is? Hier vind je de antwoorden op jouw vragen! Durf je het met ons aan? In cocreatie bekijken we of en welke vorm van actieleren het beste aansluit bij jouw bedoeling en zetten we een succesvol traject in beweging.
We leggen graag uit hoe het werkt, kijk je mee?

Start vanuit de bedoeling

Denk na over de essentie, de bedoeling en de boodschap achter de serious game.

Stel jouw eigen serious menu samen!
Bepaal zelf: wel/geen leerdoelen + wel/geen onderdeel van groter (verander/leer-) traject + beschikbare tijd + gewenste diepgang (= fun vs inhoud) wel/geen proloog & kennisoverdacht wel/geen eindreflectie wel/geen vervolg stappen! 

Speel de sleutelinzichten vrij!

De deelnemers spelen vooraf bepaalde sleutelinzichten, door inhoudelijk de casuïstiek juist op te lossen. 

Ervaar complexe onderwerpen laagdrempelig!
De deelnemers zien hoe leuk lastige vraagstukken kunnen zijn. 

Werk aan concreet eindresultaat!
De deelnemers werken aan concrete resultaatgebieden, waarmee zij de kamer verlaten.

Maak vooral veel plezier!

De deelnemers leren sneller, omdat zij vooral veel fun hebben!

Veelgestelde vragen

Wat wil jij bereiken met serious gaming?

Wat is jouw bedoeling? Voor welke uitdaging staat jij met jouw doelgroep? Weet je al welke leerdoelen er centraal staan en welk effect je voor ogen hebt? Gaat de serious gaming een onderdeel uitmaken van een groter verandertraject? Tip: maak dan duidelijk verbinding met eerdere stappen en het gewenste toekomstbeeld!

De Cocreatieschool denkt graag met je mee, hoe we het beste bij de bedoeling kunnen aansluiten.

Leent mijn vraagstuk zich wel voor serious gaming?

De Cocreatieschool is expert in complexere thema’s vertalen in serous gaming werkvormen. Denk aan thema’s zoals dienstverlening, opgaven gestuurd werken, werken aan zelfsturende teams, integraal werken, sturen op /werken in netwerken etc.

Naast kennisoverdracht, ervaren de deelnemers hoe het is om (onder druk) samen te werken en krijgen ze inzicht in hun eigen persoonlijke functioneren en hoe het beter kan.

Of jouw onderwerp zich leent, bepalen we in een co-creatief proces samen met jou! We heten niet voor niets De Cocreatieschool!

Werkt een serious game ook los van een grotere context?

Een serious game mag best gewoon fun zijn en kan prima op zichzelf staan. Het effect is alleen veel sterker als er voor een specifieke focus is gekozen. Het achterliggende verhaal (= de bedoeling) waar je de game aan ophangt, maakt het verschil of deelnemers echt gaan meedoen. Denk aan:
   Draagvlak voor de missie creëren
   Een gedeelde afdelingsvisie creëren
   Activiteiten vaststellen die waarde creëren voor de klant
   Strategisch innoveren
   Teamdoelen opstellen
   Leren in teams
   De leernoodzaak vaststellen
   Omgaan met conflicten
   Problemen bekijken vanuit verschillende perspectieven
   Prioriteiten stellen
   Problemen analyseren
   Creativiteit stimuleren
   De motivatie verhogen
   De klantgerichtheid verbeteren
   Verwachtingen van stakeholders op elkaar afstemmen..

Werkt serious gaming bij elk onderwerp?

Geen onderwerp is te gek! Zolang een onderwerp goed is te splitsen in deelonderwerpen, kun je ervoor kiezen om de deelnemers gedoseerd en in fasen te laten werken aan de inhoudelijke uitdaging.

Dat zal je samen moeten onderzoeken, door het te doen en te ervaren. Een onderwerp kan zich onverwacht ontpoppen als een echte gamechanger waar teams onderling de strijd met elkaar aangaan! Competitie wordt als erg leuk ervaren en maakt deelnemers bloot serieus. Maar pas op, het kan ook z’n doel voorbijschieten.

 

 

Is de doelgroep wel ontvankelijk voor serious gaming?

Onze ervaring leert dat iedereen spelletjes doen leuk vindt. Maar doen we nu zomaar een spelletje of staat er meer op het spel? Zorg dat de reden achter de actie-leervorm bij de deelnemers bekend is en ze zich echt uitgenodigd voelen om actief en serieus mee te doen. Voorkom dus dat ze worden overvallen door thema’s, waar ze (nog) niet voor ontvankelijk zijn.

Is een gelijk kennisniveau van de deelnemers een voorwaarde?

Afhankelijk van het onderwerp, is het handig om iedereen op gelijk kennisniveau de serieus game te laten ervaren. In een voortraject start de groep met het onderwerp en krijgt iedereen de uitgangspunten van het onderwerp mee. Ook de bedoeling van de serious game wordt duidelijk en zonder ruis uiteengezet. Dit onderdeel noemen we het laden van de game.

Deze stap is geen voorwaarde, maar het verhoogt de effectiviteit van de serious game.

Wat is de impact van serious gaming?

Eén element staat altijd centraal bij serious gaming en dat is het actieleren: leren door te doen!

Los van manieren waarop en onderwerpen waarmee serieus gaming kan worden geladen, ontstaan hierdoor tal van inzichten. Inhoudelijke kennis wordt meteen in praktijk gebracht en competenties worden getoetst. Dit levert veel input voor een stevige reflectie. Wij zien daarom de nabeschouwing als een krachtig onderdeel bij serious gaming. De groepsdynamische en ervaringsinzichten, worden sneller gevangen en de ‘boodschap’ komt veel sterker binnen.

Welke vorm van serious gaming sluit het beste aan?

Je kunt naar eigen smaak jouw serious gamingmenu samenstellen, passend bij jouw persoonlijk wensen. Of je kiest voor een voorgerecht- hoofdgerecht- nagerecht, is afhankelijk van jouw voorkeur en organisatie doelstellingen. De Cocreatieschool is expert op het vlak van leren en maakt samen met jou afwegingen die leiden tot de juiste samenstelling van fun en inhoud, klein & compact of groot & compleet, losse game of onderdeel leertraject, serious game of serious escape room!

Verdieping voor een gemotiveerde groep

Young professionals vinden het fantastisch om uitgedaagd te worden op de meest lastige casussen binnen hun werk. Verrijk hun ontwikkeling door een verdiepende reflectie  op spanningsvelden in de inhoud en op de samenwerking.

Op zoek naar nieuwe wegen!

Actieleren is bij uitstek geschikt om nieuwe wegen met elkaar te ontdekken. Je kunt de serious game zo laden, dat het team de oude oplossingen moet loslaten en  nieuwe wegen moet gaan ontdekken.

Op bestuurders-niveau echt samenwerken!

Bestuurders hebben veel in hun mars. Maar op het hoogste niveau ontbreekt het te vaak aan kritische feedback op het eigen handelen en de manier van samenwerken. Serious gaming geeft dan de mogelijkheid om op een leuke en zinvolle manier te leren van een hedendaagse bestuurlijke uitdaging.

Checklist: zijn geen van onderstaande stellingen van toepassing, dan wordt het echt tijd voor serious gaming!

  • Ik durf het niet aan en houd het graag bij de bekende en vertrouwde leervormen!
  • Ik zoek geen beweging en positieve energie op een vraagstuk!
  • Ik geloof in leren uit boeken en niet in leren door doen!
  • Ik geloof dat mensen van nature zich snel nieuwe materie eigen maken!
  • Mijn collegae hebben geen extra prikkels nodig!
  • Ik zoek geen actieve vorm van leren die deelnemers in beweging brengt!
  • Ik heb een eenvoudig onderwerp / thema en heb serious gaming niet nodig!
  • Ik geloof niet in inhoud en inzichten opdoen door het te ervaren!

Nader kennismaken met serious gaming

Neem contact met De cocreatieschool op!

Heb je een vraag, mail of bel ons!

+31 6 53 15 10 41

Fout: Contact formulier niet gevonden.